Conferencia sobre o modelo sanitario sueco

General 30/11/2012

Apreciado/a compañeiro/a:
 
O COLEXIO DE MÉDICOS DE OURENSE, vai organizar no FORO LA REGIÓN (13 de decembro, 20 horas)  unha conferencia que pode ser moi interesante, cun conferenciante moi brillante Mauricio Rojas Mullor (ex-parlamentario sueco). Trata sobre Suecia e o seu modelo sanitario.
 
Como sabes Suecia é un dos países do mundo con maiores niveis de igualdade social, pero tivo nos anos 90 unha importante crise no seu Estado de Benestar, parecida en moitos aspectos á que hoxe sofre España.
Suecia saíu dela grazas a importantes cambios, o que se deu en denominar o "novo modelo sueco". Pode España coas súas diferenzas, adoptar medidas parecidas sen perder o acceso universal e igualitario ao sistema sanitario de todos os seus cidadáns e cidadás?

O cartel da conferencia aquí

**

Apreciado/a compañero/a:

El COLEGIO DE MÉDICOS DE OURENSE, va a organizar en el FORO LA REGIÓN (13 de diciembre, 20 horas) una conferencia que puede ser muy interesante, con un conferenciante muy brillante Mauricio Rojas Mullor (ex-parlamentario sueco). Trata sobre Suecia y su modelo sanitario.

Como sabes Suecia es uno de los países del mundo con mayores niveles de igualdad social, pero tuvo en los años 90 una importante crisis en su Estado de Bienestar, parecida en muchos aspectos a la que hoy sufre España.
Suecia salió de ella gracias a importantes cambios, lo que se dio en denominar el "nuevo modelo sueco". ¿Puede España con sus diferencias, adoptar medidas parecidas sin perder el acceso universal e igualitario al sistema sanitario de todos sus ciudadanos y ciudadanas?

El cartel de la conferencia aquí

Compartir en:

Haz un comentario*Campos obligatorios

Código de verificación
He leido y acepto la Política de privacidad*

Etiquetas sugeridas

protección de datos