Mutual Médica    A.M.A.   

BUSCADOR

Solicitud Carnet Medico Colegiado
Programa Curso 2015 - 2016
Curso Académico 2016 - 2017 de la AMQ
Contratos Precarios
Paro Médico

REVISTA "AURIENSIS"

Revista Auriensis

AGRESIONES A MÉDICOS
TOLERANCIA CERO

Formulario de Agresiones a Médicos

Agresiones a Médicos. Tolerancia cero
Servicio de Apoyo: 681.07.05.73
toleranciacero
@cmourense.org

SESIÓN CLÍNICA

Sesión clínica

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Código Deontológico
BOE

DOGA

Asociación de Médicos Empresarios

Alertas Farmacéuticas

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Academia Médico Quirúrgica de Ourense

As MIR e unha noites

Haga clic aquí para iniciar La Cochrane Library Plus en Español - la información más fiable y completa sobre los efectos de la atención sanitaria

Previsión Sanitaria Nacional - La mutua de los profesionales

Agrupación Mutual Aseguradora

UNICEF

Respira Tranquilo

CRE Enfermedades Raras (Creer)

Asociacion de intolerantes a la lactosa

Sociedade Galega de Contracepción


 • I JORNADA GALLEGA DE DOCENCIA Y FORMACIÓN

troncalidad


 • II Curso para Atención Primaria sobre Actualización en Patología Urológica

  Pincha sobre la imagen para más información

  II Curso Urologia para AP
 • Posicionamento do Colexio Médico de Ourense ante a Sentenza do Tribunal de Xustiza da UE sobre contratación temporal en Sanidade

  O Colexio Médico de Ourense celebra a xusta decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE), que sentenciou que a normativa  sobre contratos temporais nos servizos de saúde en España é contraria ao dereito da UE.

  Trátase dunha decisión xurídica que considera inaceptable a contratación por días ou semanas de profesionais sanitarios (médicos no noso caso) para atender necesidades supostamente temporais, cando estas son en realidade estruturais e permanentes. Esta práctica que se cronificou nos anos de recortes en Sanidade, supón un serio problema para a continuidade asistencial aos pacientes, sobre todo en Atención Primaria, e dificulta a creación de equipos estables de traballo que garantan unha maior calidade e proximidade na atención aos mesmos. Ademais, estas fórmulas contractuais, agora declaradas contrarias a Dereito comunitario, dificultan a fidelización no sistema dos médicos novos que finalizan a súa especialidade e, como é lóxico, non atopan nesta precariedade crónica  as condicións mínimas para o desenvolvemento das súas expectativas profesionais. O que supón un risco de descapitalización, no noso medio, de recursos humanos con alto nivel de cualificación e a saída da nosa comunidade ou do estado a ámbitos que melloren as ofertas de traballo que aquí reciben.

  O noso Colexio Médico xa hai tempo propuxo ao SERGAS, un modelo de contrato temporal de continuidade (6 meses prorrogables) para os médicos  novos sen praza fixa, coa necesaria  elasticidade na súa xestión polas Direccións Asistenciais que permita adaptalos ás cambiantes necesidades  do sistema sanitario público.

  Cremos que esta sentenza avala a nosa preocupación, e con ela faise xustiza aos profesionais e beneficia aos pacientes.

  Esperamos que esta decisión do TXUE faga reflexionar aos responsables sanitarios e cambie a política de RRHH do SERGAS no noso caso, e tamén do resto do sistema nacional de saúde, e determine a implantación de fórmulas de contrato estables para os profesionais sanitarios, que permita pasar páxina a anos  de recortes e avance no mantemento da calidade na asistencia aos nosos enfermos.

 • Ayuda/Beca 2016 para Estancias Formativas/ de Investigación de Médicos de Ourense en Centros de Excelencia


  El objetivo de la Junta Directiva es contribuir a la formación y perfeccionamiento profesional de los médicos de Ourense y el de reforzar la red de relaciones profesionales y científicas tanto a nivel nacional como internacional de la medicina ourensana. 
  La condición de la ayuda será estar admitido en un Hospital/centro médico, universidad o centro de investigación de excelencia durante un periodo no inferior a 2 meses. Tendrá una dotación de 5000 euros.
  Se priorizarán las propuestas que tengan posibilidades de retorno y aplicabilidad en Ourense de los conocimientos asistenciales (formación/mejora en nuevas técnicas/habilidades…) o investigadores adquiridos en la estancia formativa.
  La presentación de las solicitudes se hará por correo electrónico dirigido al  Colegio Médico de Ourense (colegiomedico@cmourense.org) en el plazo del 15 de Julio al 1 de Noviembre de 2016, con el documento y la memoria de solicitud estandarizados. 

  Documentación:

  - Información sobre la Ayuda
  - Formulario solicitud 
  - Memoria Solicitud
 • YA ESTÁ EL NÚMERO DE LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO.

 • Alegaciones al Proyecto de Decreto que regula el itinerario profesional de determinados colectivos de personal médico del sistema público de salud de Galicia

          El Colegio Médico de Ourense, en lo que entiende como defensa del valor y el concepto de la Atención Primaria, ha presentado las alegaciones adjuntas y el razonamiento de fondo que las justifica. Solicitando finalmente la retirada del proyecto.
Documento completo aquí

 • Matrícula Curso Inglés Sanitario (2016-2017)

  U.N.E.D. – Extensión universitaria
  Lugar: Colegio Médico de Ourense
  Matricula entre 19 de septiembre y 4 de noviembre 2016
  Información completa
 • Convenio Cursos Idiomas UNED


  El Colegio dispone de un convenio con la UNED donde los Cursos de Idiomas os salen a un precio reducido:

  Modalidad Semipresencial: 220 €, sin reducción es de 327 €
  Modalidad en línea: 135 €, sin reducción 206 €

  Información adicional:


  El plazo de matrícula es hasta el 31 de octubre
 • Apoyo Técnico de la Fundación Galenus Auriensis (FGA) para Eventos, Reuniones y Formación Continuada del Área Biomédica

        Podéis consultar las Tarifas de este Servicio AQUÍ

I JORNADA GALLEGA DE DOCENCIA Y FORMACIÓN

Imprimir mjvazquez - 24-Octubre-2016 - 09:08:38  

III JORNADAS GALLEGAS DE DEONTOLOGÍA Y ÉTICA MÉDICA

Imprimir mjvazquez - 11-Octubre-2016 - 12:46:41  

NECROLÓGICA

Imprimir mjvazquez - 07-Octubre-2016 - 09:40:08  

© Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense | Mapa web | Política privacidad | Condiciones web | Condiciones directorio col.
ACV Galaica