Xornada Técnica ISSGA: Traballos saudables en cada idade

General 28/10/2016

 

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) comunicalle para o seu coñecemento e divulgación que o   xoves 3 de novembro, ás 9:45 horas, terá lugar no Centro de Issga en Ourense. R/ Villaamil e Castro s/n. 32004 Ourense. España, a seguinte actividade formativa:

     TRABALLOS SAÚDABLES EN CADA IDADE    Esta xornada enmarcase no lema da Campaña da  Semana Europea de Seguridade e Saúde No traballo e pretende fomentar e divulgar a importancia da promoción da saude no traballo (PSLT) " crear espacios laboráis que protexan, promovan e apoien a seguridade e a saúde no traballo e o benestar dos traballadores para conseguir: Traballadores sans en empresas saudables.   As investigación demostran que cada euro investido en PSLT obtén una rendabilidade da inversión de entre 2,5 e 4,8 euros en concepto de diminución dos custos por absentismo.   O INSHT puxo en marcha o proxecto "Empresas Saúdables" en resposta ao interés de recoñecer o traballo das empresas no ámbito da mellora da súde e o benestar dos seus traballadores, así como promover a cultura da súde, e o intercambio de experiencias empresariais. Ser unha Empresa Saudable significa, ademais do cumprimento legal  en prevención de riscos laboráis:

- Xestionar a saúde dos traballadores dende un enfoque integral e integrado.

- Considerar a saude en todas as políticas da empresa. Cualquera empresa ou organización, con independencia do seu tamaño, titularidade ou sector pode solicitar a súa adhesión e manifestar o seu compromiso coa Declaración de Luxemburgo e, se o desexa e cumpre cos requisitos de calidade elaboraborados pola ENWHP, pedir o seu recoñecemento como boa práctica en promoción da saude no traballo.       O ISSGA colabora e participa co Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no  Traballo (INSHT) no proxecto "Rede de empresas saudables" no grupo de traballo verificación de empresas saudables .O noso propósito é incrementar o número de persoas traballadoras expostas a intervenciónss de promoción da saude no traballo e establecer un sistema para   recoñecemento de boas prácticas nas empresas españolas .   Durante os anos 2015 e 2016 xa se entregaron certificados de boas prácticas e queremos seguir divulgando a importancia de  conseguir na nosa CCAA o maior número de organizacións  saudables porque o benestar dos traballadores debe ser parte primordial do conxunto de valores nos que a Seguridade e a Saude Laboral está por enrriba de calquera consideración e  involucrar a persoas, proveedores, colaboradores e clientes das empresas.   Los temas que se pueden abordar son diversos:  Alimentación saudable, sono, sedentarismo, cardiovascular, igualdade, adicións, etc.. Para mais información:       http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=aec6f94cd7144310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=541e8581a9b2c210VgnVCM1000008130110aRCRD     http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CARTELES%20Y%20FOLLETOS/CARTELES/2015/Red%20de%20empresas%20saludables.pdf    

Datos da xornada:   Lugar:                Centro de Issga en Ourense                       R/ Villaamil e Castro s/n. 32004 Ourense. España Situación:   https://www.google.es/maps/place/Orense,+Ourense/@42.3456073,-7.8535523,387m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2ffeb5bc5378eb:0x295326a374bca39c!8m2!3d42.3357893!4d-7.863881

Esta xornada técnica ten como obxectivo promover a implantación de prácticas axeitadas de xestión  da seguridade e a saúde no traballo (SST), para  mellorar e protexer a saúde de toda a poboación activa, desde os recentemente incorporados ao mercado laboral ata os que se xubilan en breve e facer fronte aos obstáculos para unha vida laboral sustentable, facendo fincapé nas vantaxes significativas que isto pode representar para os traballadores e as empresas.   Información e inscricións:  http://issga.xunta.es/portal/contido/formacion/xornadas/ourense/curso_0008.html   

 

Compartir en:

Haz un comentario*Campos obligatorios

Código de verificación
He leido y acepto la Política de privacidad*

Etiquetas sugeridas

protección de datos