Alegaciones Prestaciones Dependencia

General 02/12/2014

"Proxecto de Orde pola que se modifica a Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa indivicual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competente", podéis consultarlo AQUÍ

Alegaciones a este proyecto enviadas desde el ICOMOu AQUÍ

Compartir en:

Haz un comentario*Campos obligatorios

Código de verificación
He leido y acepto la Política de privacidad*

Etiquetas sugeridas

protección de datos