Estatutos ICOMOu

Orde do 14 de xullo de 2018, pola que se aproban os estatutos do Colexios de Médicos de Ourense