Estatutos ICOMOu

ORDE do 20 de decembro de 2023 pola que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Médicos de Ourense.