Reserva de salas colexiais

Apoio Técnico para Eventos, Reunións e Formación Continuada dá área Biomédica

TARIFAS DO SERVIZO

Aluguer e asistencia de Sala con disponibilidad de cobertura tecnolóxica:
- 250 euros si trátase dunha sesión
- 500 a tarde enteira
- 700 si é xornada completa (mañá e tarde).

Acreditación da actividade formativa, elaboración de listado de inscritos, diplomas e control de asistencia (firmas):
- 200 euros

En ningún caso se gestionará o pago (recibos, etc..) das inscripciones individuais. Tampouco de eventuales comunicacións á Reunión-Xornada-Congreso. Enténdese que esa tarefa corresponde á Secretaría Técnica propia do evento.

Difusión vía web e mail aos colegiados da nosa provincia aos que se queira convocar
- 200 euros.

Todo iso previa solicitude para a realización da actividade encomendada.

Si deséxase a xestión financeira das transferencias de valor ou donaciones pola Fundación Galenus Auriensis, ás tarifas arriba sinaladas aplicaráselle o 10% do total das mesmas.


Cumprimenta o seguinte formulario para solicitar a reserva dunha das nosas salas colexiais
Datos de facturaciónCódigo de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*

Compartir en: