Reserva de salas colexiais

Apoio Técnico dá Fundación Galenus Auriensis ( FGA) para Eventos, Reunións e Formación Continuada dá área Biomédica

TARIFAS DO SERVIZO

Xestión financeira dás transferencias de valor ou doazóns:
- 10% do total dá mesma.
- Se inclúe a xestión dá acreditación: 12% dá doazón.

Aluguer e asistencia de Sala con dispoñibilidade de cobertura tecnolóxica:
- 200 euros tratar dunha sesión
- 400 a tarde enteira
- 600 se é xornada completa (mañá e tarde).

Elaboración de listaxe de inscritos, diplomas e control de asistencia (firmas):
- 150 euros

En ningún caso xestionarase ou pago (recibos, etc..) dás inscricións individuais. Tampouco de eventuais comunicacións á Reunión-Xornada-Congreso. Enténdese que esa tarefa corresponde á Secretaría Técnica propia do evento, coa que a Fundación está disposta a colaborar en canto sexa necesario.

Difusión vía web e mail aos colexiados dá nosa provincia aos que se queira convocar
- 150 euros.

Estes 3 últimos conceptos se tarifan con independencia de se están ou non non contexto dá xestión financeira/ acreditación do evento.

Todo iso previa solicitude ou convenio coa FGA para a realización dá actividade encomendada.


Cumprimenta o seguinte formulario para solicitar a reserva dunha das nosas salas colexiais
Datos de facturaciónCódigo de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*

Compartir en:
Esta web emprega cookies. Continuar navegando estarás a aceptar ou seu uso. Máis información | Aceptar