Observatorio de agresiones

Servicio de Apoyo: 636.11.45.62 / toleranciacero@cmourense.org

También puedes descargar el fichero en Word adjunto, y remitírnoslo por email a toleranciacero@cmourense.org

Los campos con asterisco* son obligatorios.


Enche o seguinte formulario para que o teu informe sexa tramitado directamente e de forma confidencial polo Sr. Secretario do ICOMOu e o asesor xurídico colexial:

Datos del colegiadoDirección de trabajo


Dirección de contacto


Relato de los hechos y testigos. Debe omitirse cualquier dato sobre el estado de salud o detalles específicos de la asistencia médica prestada


Datos de la agresión


Datos del agresorACTUACIONES


Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*

Este formulario tramítase directamente e de forma confidencial polo Sr. Secretario do ICOMOu e polo asesor xurídico colexial.

Os datos de carácter persoal que Vd. nos facilita son incluídos nun ficheiro debidamente rexistrado ante a Axencia Española de Protección de datos, co nome "Agresións a Colexiados", do que é titular o Ilustre Colexio oficial de Médicos de Ourense. A finalidade do tratamento é comunicar á Administración os lugares nos que hai máis risco de agresións a profesionais, co fin de aumentar as medidas de seguridade, poder aconsellar ao profesional e sensibilizar á opinión pública. Conforme ao disposto na L.Ou. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal, Vd. pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando unha solicitude por escrito dirixida a: Ilustre Colexio oficial de Médicos de Ourense, cale Xoán XXIII, 19 entreplanta de Ourense, Tlf. 988.210.593 Fax. 988.210.933 E-mail. toleranciacero@cmourense.org. O enchemento do presente formulario comporta o consentimento expreso para o tratamento e cesión aos organismos sinalados dos seus datos conforme ás finalidades manifestadas.