A Fundación para a Protección Social da OMC destina 100.000 euros en axudas a médicos afectados pola COVID-19

Axudas e Bolsas Xeral 25/09/2020

A Fundación para a Protección Social da OMC destina 100.000 euros en axudas a médicos afectados pola COVID-19

A Fundación para a Protección Social da Organización Médica Colexial (FPSOMC) destinou, ata o momento, preto de 100.000 euros en axudas desde o seu Dispositivo de Protección Integral COVID-19co obxectivo de atender e dar resposta de forma integral ás necesidades dos médicos e/ou as súas familias derivadas de realizar o labor asistencial directo aos pacientes de coronavirus.

#Ante a evolución da pandemia de COVID-19 e consciente das necesidades do colectivo médico, a Xunta de Patróns da Fundación para a Protección Social da OMC (FPSOMC) decidiu, desde o mes de marzo, reforzar e facilitar o acceso ás prestacións e servizos xa existentes da Fundación, así como establecer novas axudas extraordinarias aos profesionais médicos afectados por COVID-19 así como a losfamiliares dos profesionais falecidos.

Con este paquete de medidas, que permanece activo, a FPSOMC concedeu axudas a máis de 30 familias, canalizadas a través dos respectivos Colexios de Médicos provinciais.

Deste xeito, puxo en marcha axudas dirixidas a facilitar a conciliación dos médicos mediante a ampliación do Apoio Familiar no Hogar de fillos menores e a Teleasistencia Domiciliaria para pais que vivan no seu propio domicilio e vísense privados do apoio dos seus fillos a causa do confinamento, así como aprobou atender ás necesidades dos médicos de nova colexiación polo coronavirus e facilitarlles o acceso ao Catálogo de Prestacións 2020 e ás Prestacións Extraordinarias- COVID19.

Os profesionais e familiares afectados poden acceder, tanto ás axudas dispoñibles do seu Catálogo de Prestacións habitual de 2020,como ás axudas extraordinarias contempladas no “Catálogo Dispositivo de Protección Integral COVID-19” que contén axudas especiais para as familias dos médicos que faleceron por esta patoloxía;64 a data de hoxe, e aos profesionais que presenten secuelas físicas ou psíquicas derivadas de padecela.

“Con estas axudas a FPSOMC lembra aos facultativos que a familia médica está ao seu lado neste momento tan difícil da pandemia para protexerlles de forma integral a eles e ás súas familias, cumprindo así coa súa misión: prover o necesario para garantir unhas condicións de vida digna”, sinala o Dr. Serafín Romero, presidente da FPSOMC.

Coidar a quen nos coida: Dispositivo COVID-19

Para os médicos contaxiados durante o desenvolvemento do seu labor asistencial, a Xunta de Patróns acordou establecer o acceso a tratamentos para a rehabilitación física e de apoio psicolóxico tras unha incapacidade laboral transitoria ou permanente, con ou sen hospitalización, así como acceder de maneira extraordinaria ás axudas de Dependencia, Discapacidade ou Conciliación.

Respecto a as axudas destinadas para a protección das familias dos médicos falecidos pola COVID-19, introdúcese o acceso a unha axuda por defunción destinada a paliar as posibles necesidades da unidade familiar do médico falecido a través dunha contía económica, renovable ata por 3 anos, e cuxos beneficiarios serán o seu cónxuxe /parella de feito ou os fillos.

Ademais, o dispositivo complementará as prestacións do Catálogo 2020 con novas axudas para atender as necesidades dos membros da unidade familiar, principalmente aquelas recollidas nos apartados de orfandade e viuvez.

Así, dentro do apartado de orfandade, ademais de ampliar o acceso a Tratamentos de Atención Temperá, Tratamentos Especiais e a produtos para a Autonomía Persoal no Hogar, os orfos pola COVID-19 maiores de 21 anos dispoñerán dunha axuda económica ata por tres anos, se cursan estudos oficiais e dependen da Unidade Familiar, e de bolsas para estudos oficiais. Tamén se activarán axudas para matrículas, material de estudo e expedición de títulos oficiais.

No que respecta a as prestacións asistenciais dentro do ámbito da viuvez, a Fundación implementa o acceso á atención psicolóxica #ante trastornos adaptativos, sufrimento emocional e elaboración do duelo, entre outras, ademais das axudas recollidas no apartado de conciliación.

Finalmente, a Fundación lembra que para poder acceder e avaliar estas prestacións, tanto os médicos como as súas familias teñen á súa disposición o apoio, valoración, orientación e asesoramento do Servizo de Atención Social da Fundación para a Protección Social da OMC.

A Fundación para a Protección Social da OMC

A Fundación para a Protección Social da OMC, é un órgano de solidariedade entre o colectivo médico #ante as diversas necesidades de protección que estes ou as súas familias poidan presentar. Na actualidade proporciona asistencia a preto de 3.000 beneficiarios a través das distintas Prestacións de Protección Social recollidas no seu Catálogo 2020: Servizo de Atención Social, Prestacións Asistenciais, Dependencia e Discapacidade, Conciliación da Vida Persoal, Familiar e Profesional, Prevención, Promoción e Protección da Saúde do Médico, e Protección no Exercicio Profesional, así como mediante a activación de medidas extraordinarias puntuais que fosen necesarias.

Catálogo dispoñible na web:

https://www.fpsomc.es/sites/default/files/dispositivo_catalogo_proteccion_social_covid19.pdf


Compartir en:

Fai un comentario*Campos obrigatorios

Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*