Censo eleccións

Xeral 27/01/2022

Neste ano 2022 convocaranse eleccións para a renovación da Xunta Directiva do Colexio Oficial de Médicos de Ourense, polo que se informa de que, de conformidade co sinalado no art. 30.1 dos Estatutos colexiais, atópase exposto na oficinas colexiais o censo de colexiados/ as a fin de que, como colexiados/ as, poidan formular, se fose o caso, solicitude daquelas alteracións ou rectificacións que, documentalmente xustificadas, considere oportuno expoñer, que serán resoltas antes do quinto día posterior a convocatoria de eleccións.


Compartir en:

Fai un comentario*Campos obrigatorios

Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*