RADIODIAGNOSTICO

atrás

Enderezo: RADIODIAGNÓSTICO
HOSPITAL CO.SA.GA
AVDA. ANTONIO SAENZ DIEZ, 11

Código Postal: 32003

Localidade: OURENSE

Teléfono: 988371710


Nº de Colexiado: 325012659